Головна сторінка » Благоустрій селища » Розділ VIII Повноваження та завдання органів місцевого самоврядування і державних органів контролю по виконаннню даних правил

Розділ VIII Повноваження та завдання органів місцевого самоврядування і державних органів контролю по виконаннню даних правил

Р о з д і л VIII

ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ І ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ КОНТРОЛЮ ПО ВИКОНАННЮ ДАНИХ ПРАВИЛ

 

            8.1. Селищна рада та виконавчий комітет  з а б е з п е ч у є:

- затвердження меж територій селища, які підлягають прибиранню комунальними підприємствами селищної ради,  шляхом визначення їх на загальній схемі(карті) селища;

- затвердження прилеглих та закріплених  територій селища, які підлягають прибиранню суб’єктами господарювання, організаціями, закладами та установами,  шляхом визначення їх на загальній схемі (карті) селища;

- ознайомлення суб’єктів господарювання та керівників організацій, закладів та установ із схемами прилеглих та закріплених за ними територій, вручення їм копії  відповідного розпорядження та схем під розпис.

    8.2. Відповідно до ст. 255 ч.2 Кодексу України про адміністративні правопорушення повноваження щодо складання протоколів за порушення даних Правил  надаються наступним посадовим особам Варвинської селищної ради:  селищному голові,  заступнику селищного голови,  секретарю селищної ради,  землевпоряднику селищної ради.

           8.3. Заступник селищного голови зобов’язаний складати та регулярно подавати на затвердження  виконавчому комітету щоквартальний графік проведення особами уповноваженими складати протоколи планових перевірок всіх без винятку суб’єктів господарювання,  організацій, закладів,  установ та громадян  стосовно виконання  вимог даних Правил.

            8.4. Для проведення перевірок виконання даних Правил суб’єктами господарювання, організаціями, закладами та установами створюється розширена  комісія з числа уповноважених складати протоколи посадових осіб селищної ради,  дільничних інспекторів міліції,  представників санстанції,  земельного відділу, депутатів селищної ради та членів   виконавчого комітету.

            8.5. Посадові особи, уповноважені здійснювати складання протоколів за порушення даних правил не рідше ніж один раз на рік зобов’язані  звітувати перед сесією ради про свою роботу з виконання даних Правил та про кількість складених ними протоколів щодо їх порушень..

            8.6.    Дільничні інспектори районного відділу  міліції зобов’язані:

- здійснювати постійний контроль за  дотриманням законодавства та даних Правил на території селища;

-  виявляти осіб, які порушують адміністративне законодавство і дані Правила,  в установленому порядку реагувати на ці порушення  та оформляти матеріали  для направлення їх на розгляд у адміністративну комісію при виконавчому комітеті селищної ради.

           8.7.  До вступу  в дію даних Правил місцева влада  зобов’язується  розробити заходи заохочення мешканців стосовно здійснення благоустрою та створити умови для проведення щорічного конкурсу на звання „Краща придворова ділянка” з врученням переможцям грошових премій.

   8.8.  Керівникам підприємств, організацій, закладів та установ необхідно систематично проводити в своїх колективах роз’яснювальну роботу з питань дотримання даних Правил.  Посадові особи селищної ради зобов’язані через місцеві засоби масової інформації регулярно інформувати населення про положення даних Правил , попереджати про  відповідальність за їх недотримання.

 

Отладка