Головна сторінка » Новини » ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

Новини

30.05.2017

Заява про наміри

 1. Інвестор (замовник): Варвинська селищна рада в особі селищного голови Саверської-Лихошви Валентини Василівни. Поштова адреса: 17600, Чернігівська обл., Варвинський р-н, смт Варва, вул. Пилипенка, 3.
 2. Місце розташування майданчика будівництва: Чернігівська обл., Варвинський р-н, смт Варва.
 3. Характеристика діяльності (об’єкта): Реконструкція каналізаційних очисних споруд з впровадженням енергозберігаючих технологій на основі установки «УМКА-БІО» в смт. Варва, Варвинського р-ну, Чернігівської обл. продуктивністю 500 м3/добу.

Технічні і технологічні дані: Проектна продуктивність очисних споруд 500 м3/добу. Реконструкцією очисних споруд передбачено:

-         влаштування споруд попередньої механічної очистки стоків (приймальна камера, решітка, піскоуловлювачі);

-         зменшення енергоспоживання – заміна повітродувного обладнання на сучасні повітродувки іноземного виробництва;

-         влаштування блоку біологічного очищення. Будівництво установки «УМКА-БІО»;

-         зменшення кількості осаду з можливістю його подальшого використання у вигляді мінеральних добрив -  встановлюється блок реагентної обробки та механічного зневоднення осаду у складі реагентного бачка з насосом-дозатором та сепаратора осаду.

 1. Соціально-економічна необхідність планованої діяльності: націлена на застосування сучасних апаратів та технологій в процесах очищення забруднених стічних вод, застосування найкращих доступних сучасних технологій нейтралізації забруднюючих  речовин у стоках (сірководень, аміак, та інше), вдосконалення системи очищення стічних вод, обмеження зони впливу об’єкта на навколишнє природне середовище. Заміна застарілого технологічного обладнання на сучасне енергозберігаюче.
  1. Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:
 • земельних: додаткового відведення землі не потребує, розміщується в межах існуючої земельної ділянки загальною площею 1,53 га.
 • сировинних: постачання сторонніми організаціями згідно договорів;
 • енергетичних:

–  електроенергія: встановлена потужність 38,352 кВт; розрахункова потужність – 38,217 кВт, планова витрата електроенергії 76,43 тис. кВт/рік;

–  опалення: проектом передбачається обігрів приміщення за допомогою твердопаливного котла;

 • водних:

 використання води 0,632 м3/добу та 230,68м3/рік достатній для забезпечення проектного обсягу витрат води для розведення реагентів та на господарсько-побутові потреби;

водовідведення здійснюватиметься в існуючу мережу з подальшим локальним очищення на очисних спорудах, проектний обсяг стічних вод  0,3 м3/добу та 109,5 м3 на рік.

 • трудових:

списочний склад працюючих за зміну складає 9 чол., явочний склад за зміну складає 4 чол.

 1. Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації): доставка  та вивезення матеріалів  здійснюватиметься спеціалізованим автотранспортом.
 2. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за варіантами:

                  Екологічні обмеження:

-    обмеження обсягів і концентрації викидів забруднюючих речовин на джерелах викидів в межах нормативних величин;

-    обмеження обсягів і концентрацій  забруднюючих речовин у зворотних водах в межах встановлених нормативів;

-    обмеження обсягів утворення відходів.

Санітарно-епідеміологічні обмеження.

-    обмеження граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин в повітрі населених пунктів на межі санітарно-захисної зони і житлової забудови;

-    обмеження рівня шуму на межі житлової забудови;

-    обмеження мінімальних відстаней від запроектованого об'єкта до житлової забудови;                

                  Містобудівні обмеження

-    обмеження мінімальних розмірів нормативної санітарно-захисної зони;

-    обмеження мінімальних відстаней між запроектованими і існуючими об'єктами;

-    обмеження щільності і зонування забудови;

-    обмеження протипожежних розривів.

 1. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами: не потребує
 2. Можливі впливи планованої діяльності (при будівництві і експлуатації) на навколишнє середовище:
 • клімат і мікроклімат – не впливає. Запроектований об’єкт не здійснюватиме викид в атмосферне повітря інертних газів, значної кількості теплоти та вологи. В результаті експлуатації запроектованого об’єкта зміни клімату та мікроклімату не очікуються. Кліматичні умови в місці розташування об’єкту сприяють розсіюванню забруднюючих речовин в атмосферному повітрі. Виникнення надмірних концентрацій забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери внаслідок несприятливих кліматичних умов не передбачається
 • повітряне середовище – максимальні очікувані рівні забруднення атмосферного повітря на межі СЗЗ та житлової забудови в межах встановлених ГДК населених місць з урахуванням фонових концентрацій;
 • водне середовище – господарсько-побутові, виробничі стічні води відводяться проектованими каналізаційними системами та надходять на очищення на очисні споруди, після очищення з концентраціями  в межах встановлених нормативів існуючими трубопроводами скидаються в р. Удай  береговим випуском;
 • ґрунт – шкідливих впливів за умови штатної ситуації не передбачається;
 • рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: не впливає, заповідні об’єкти в зоні розміщення підприємства відсутні;
 • навколишнє соціальне середовище (населення): за рахунок застосування сучасних технологій з очищення стічних вод вплив на повітряне середовище в зоні розміщення об’єкта в межах встановлених ГДК для населених місць. Рівень звукового тиску на межі встановленої СЗЗ відповідає СН 3077-84 «Санітарні норми припустимого шуму на території житлової забудови». На підприємстві відсутні джерела ультразвуку, електромагнітного та іонізуючі випромінювання.
 • навколишнє техногенне середовище – на житлово-цивільні, промислові об’єкти та інші елементи техногенного середовища планова діяльність не впливає за умови дотримання передбачених обмежень; об’єкти навколишнього техногенного середовища не мають негативного впливу на запроектовану діяльність.
 1. Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження, чи безпечного захоронення: Відходи від процесів очищення стічних вод, а саме осад із вторинних відстійників, подається на сепаратор осаду. Зневоднений кек поступає в контейнер та складується на мулових майданчиках. По мірі накопичення осад вивозиться на полігон побутових відходів.
 2. Обсяг виконання ОВНС – у відповідності до вимог ДБН А.2.2-1-2003.
 3. Участь громадськості: інформування населення про запроектовану діяльність шляхом розповсюдження Заяви про екологічні наслідки. З проектними матеріалами можна ознайомитися за адресою: смт Варва, вул. Пилипенка, 3, тел. (04636) 2-11-90. Для подачі пропозицій щодо запроектованої діяльності звертатися протягом 30 днів з моменту публікації Заяви про наміри до Варвинської  селищної  ради за адресою: смт Варва, вул. Пилипенка, 3, тел. (04636) 2-11-90.

 ← попередня   архів новин   наступна → 

Отладка