Головна сторінка » Новини » Комплексна реабілітація осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю

Новини

24.04.2018

  Додаток 1

 

„ Комплексна реабілітація осіб

з інвалідністю, дітей з інвалідністю ”

 

З метою впровадження в Україні кращого світового досвіду у сфері надання послуг з реабілітації (абілітації) Мінсоцполітики наказом від 09.08.2016 № 855 затверджено Типове положення про центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю, яке зареєстровано у Міністерстві юстиції України 01.09.2016 за № 1209/29339.

Зазначений нормативно-правовий акт є підставою для практичного запровадження моделі комплексної реабілітації (абілітації) осіб з інвалідністю та/або дітей з інвалідністю та/або дітей віком до двох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, зокрема на базі діючих державних реабілітаційних установ, підпорядкованих Мінсоцполітики, а також комунальних реабілітаційних установ.

Послуги з комплексної реабілітації надаються державними реабілітаційними установами, а саме:

          - Центром комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Мрія» (м. Миколаїв).  

          - Центром комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Пролісок» (м. Луцьк, Волинська область).

           - Центром комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Промінь» (м. Вінниця).

- Центром комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Галичина» (м. Львів).

- Всеукраїнський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю ( с. Лютіж, Київської області).

- Центром комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Донбас» (м. Краматорськ, Донецької обл.).

- Центром комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Поділля» (м. Вінниця).

Відповідно до положень про державні реабілітаційні установи їхнім цільовим призначенням є здійснення комплексу реабілітаційних заходів, спрямованих на створення умов для всебічного розвитку дітей з інвалідністю віком до 18 років та дітей віком до двох років (включно), які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності (далі - Діти), засвоєння ними знань, умінь, навичок, досягнення і збереження їхньої максимальної незалежності, формування та розвиток фізичних, розумових, соціальних, професійних здібностей з метою максимальної реалізації особистого потенціалу.

Такі центри забезпечують тимчасове перебування в ньому Дітей в амбулаторному або стаціонарному режимі, які мають відповідні медичні показання та потребують спеціальних умов для одержання ними комплексу реабілітаційних заходів.

Реабілітаційні послуги в стаціонарному режимі перебування можуть отримувати Діти, які за станом здоров’я потребують постійного цілодобового догляду. Такі реабілітаційні установи забезпечують, зокрема: створення умов для зменшення та подолання фізичних, психічних, інтелектуальних і сенсорних порушень, запобігання таким порушенням, коригування порушень розвитку, формування та розвиток основних соціальних і побутових навичок;створення умов для запобігання та недопущення дискримінації стосовно Дітей, зокрема шляхом забезпечення розумного пристосування;про ведення відповідно до потреб Дитини комплексу заходів з ранньої, соціальної, фізичної, медичної, психолого - педагогічної, фізкультурно спортивної реабілітації (абілітації) та професійної орієнтації.

Реабілітаційні заходи проводяться лише на підставі індивідуальних планів реабілітації Дітей, складених, зокрема, з метою реалізації індивідуальних програм реабілітації, із залученням до участі в цьому процесі Дітей і (в разі потреби) їхніх батьків або законних представників; розвиток навичок автономного проживання Дітей у суспільстві з необхідною підтримкою, формування стереотипів безпечної поведінки, опанування навичок захисту власних прав, інтересів і позитивного сприйняття себе та свого оточення;оперативне коригування (в разі потреби) індивідуальних програм реабілітації Дітей з частіші зміни обсягів строків і черговості проведення реабілітаційних заходів.

Реабілітаційні установи забезпечують на безоплатній основі відповідно до законодавства харчуванням Дітей, яких зараховано для проходження реабілітації, та проживанням Дітей, які отримують реабілітаційні послуги в режимі стаціонарного перебування.

Термін курсу реабілітації визначається реабілітаційною комісією після проведення відповідного обстеження Дитини.← попередня   архів новин   наступна → 

Отладка